Wzory wniosków i deklaracji

Wzory wniosków i deklaracji

PODANIA

Rektor prof. WSG dr Marek Chamot
Do Rektora Uczelni kieruje się:
- wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy;
- wniosek o rozwiązanie umowy o naukę;

- podanie do Rektora;
- podania do Rektora o przyjęcie w poczet studentów WSG studenta innej uczelni, wznowienie studiów oraz o przyjęcie na studia na wyższy semestr.

Uwaga! podanie musi zawierać własnoręczny podpis.

Dziekan Kolegium Nauk Stosowanych doc. Bożena Karpińska

Do Dziekana KNS kieruje się wnioski:
- o urlop dziekański;
- o ustalenie zaliczenia różnic programowych;
- o przesunięcie terminu egzaminu lub zaliczenia;
- o egzamin komisyjny;
- o powtarzanie roku.

PODANIA DO DZIEKANA:

Podanie do Dziekana
Podanie o urlop dziekański
Podanie o powtarzanie roku/przedmiotu

FINANSOWA OBSŁUGA STUDENTÓW:

Do działu Finansowej Obsługi Studentów kieruje się wnioski związane z kwestiami finansowymi;

Wniosek do FOS-u
Wniosek o zwrot nadpłaty 

KWESTURA

Do Kwestury kieruje się wnioski:
- o wystawienie faktury za opłacone czesne 
Formularz o wystawienie faktury

DEKLARACJE
- przedłużenia terminu złożenia dokumentów do egzaminu dyplomowego
- zmiany kierunku/specjalności/obszaru studiów
- wpisu warunkowego 

POZOSTAŁE DOKUMENTY

Karta obiegowa (dotyczy studentów skreślonych)
Deklaracja po urlopie dziekańskim
Deklaracja do odbioru dokumentów
(w przypadku gdy student został skreślony z listy studentów)

Aktualności

KONTAKT

Kolegium Nauk Stosowanych
Ul. Niepodległości 2
64-920 Piła
67 211 76 26/27
pila@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
 • Inwest Park
 • CDN
 • TimoCom
© 2023 Wyższa Szkoła Gospodarki