Coaching

Coaching

Studia realizowane we współpracy z Pracownią Edukacji i Coachingu

Coaching jest procesem dzięki któremu ludzie , zespoły i organizacje są w stanie osiągnąć maksymalne rezultaty poprzez świadomy rozwój swojego potencjału. W biznesie oznacza to dynamiczny rozwój zasobów ludzkich i wzrost efektywności. W sporcie - osiągnięcie pożądanych wyników i zwycięstwo. W życiu codziennym – przejęcie kontroli nad swoimi nawykami i możliwość realizacji wymarzonych celów. Dlatego też profesjonalny coach staje się jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów we współczesnym, zorientowanym na sukces świecie.

Cel studiów:

Główny cel studiów to przygotowanie absolwentów do prowadzenia profesjonalnego, skutecznego coachingu w biznesie, sporcie i w innych kontekstach takich jak rozwój kariery czy osiąganie celów prozdrowotnych poprzez wykształcenie kompetencji niezbędnych w efektywnym uczeniu i rozwijaniu innych.

Korzyści dla studentów:
 • wzmocnienie efektywności osobistej lub zespołu,
 • wzrost skuteczności w realizacji celów biznesowych,
 • rozwinięcie umiejętności zadawania pytań i aktywnego słuchania,
 • praktyczne poznanie typologii osobowości klienta,
 • poznanie narzędzi coachingowych,
 • zwiększenie motywacji i poczucia własnej wartości,
 • pokonywanie ograniczeń,
 • zdobycie doświadczenia w roli coacha i klienta coachingowego,
 • wzrost satysfakcji i zadowolenia z życia,
 • poznanie modelu wdrożenia i funkcjonowania coachingu w organizacji.
Adresaci:
 • Menedżerowie zarówno średniego jak i wyższego szczebla
 • Menedżerowie sprzedaży, których jednym z zadań jest rozwijanie swoich pracowników
 • Menedżerowie prowadzący coaching w terenie oraz ci, którzy chcą nauczyć się jak rozwijać swoich pracowników i poprawiać ich wyniki.
 • Przedsiębiorcy i właściciele małych firm
 • Wszyscy, którzy lubią pracować z ludźmi i chcieliby w przyszłości wykonywać zawód coacha
 • Trenerzy i konsultanci przygotowujący i prowadzący szkolenia
 • Trenerzy sportowi, selekcjonerzy i osoby specjalizujące się w coachingu sportowym
 • Osoby, które zawodowo zajmują się pomaganiem innym i chcieliby rozszerzyć zakres swoich działań
Program studiów:
 • Wprowadzenie do coachingu podstawy komunikacji interpersonalnej
 • Warsztat coacha: narzędzia coachingowe, organizacja procesu coachingowego, rozmowa coachingowa, oprogramowanie klienta
 • Ćwiczenie umiejętności coachingowych pod superwizją oraz superwizja własnej pracy w roli coacha
Moduły do wyboru (jeden moduł jest obowiązkowy. Kolejne moduły są dodatkowo płatne):

Moduł I: rozwój osobisty:

 • trening asertywności
 • trening antystresowy
 • racjonalna terapia zachowań

Moduł II: rozwój umiejętności liderskich

 • trening myślenia strategicznego
 • trening rozwiazywania sytuacji trudnych w organizacji
 • wykorzystanie coachingu jako narzędzia kierowania organizacją

Moduł III: rozwój umiejętności trenerskich:

 • analiza potrzeb szkoleniowych
 • przygotowanie szkolenia i praca z grupą z wykorzystaniem coachingu

Moduł IV: współpraca w grupie:

 • trening kreatywności
 • podnoszenie efektywności działania organizacji
 • budowanie pozytywnych relacji w grupie
Warsztat menadżera:
 • menadżer jako coach
 • Coaching kariery
Czas trwania studiów: 
 • 2 semestry
 • 240 godzin
Aktualności

KONTAKT

Wydział Nauk Stosowanych w Pile
Ul. Niepodległości 2
64-920 Piła
67 211 76 26/27
pila@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
 • Inwest Park
 • CDN
 • TimoCom
© 2020 Wyższa Szkoła Gospodarki