Kurs Pierwszej Pomocy

Kurs Pierwszej Pomocy

13gru2018

KURS PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

Centrum Szkoleń i Certyfikacji Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy zaprasza

szkolenie z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ, który odbędzie się w Wydziale Nauk Stosowanych w Pile

29 listopada 2018 r. zmianie uległo  Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych oraz niepublicznych szkołach i placówkach, które jednoznacznie  określa sposób zapewnienia właściwej opieki nad dzieckiem przebywającym pod opieką nauczyciela. Zgodnie z nowym aktem prawnym wiedzę w zakresie udzielenia pierwszej pomocy muszą posiadać również pracownicy  szkoły niebędący nauczycielami, a którzy odpowiedzialni są za podjęcie działań ratujących zdrowie i życie podopiecznych.

CEL KURSU

Celem kursu jest nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy pod, prawidłowego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia oraz uzyskanie poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie.

PO KURSIE UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI

·         udzielać pierwszej pomocy;

·         prawidłowo reagować w sytuacjach zagrożenia życia.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ:

Kurs prowadzony będzie aktywnymi metodami warsztatowymi. Uczestnicy otrzymają materiały, w których w sposób opisowy i usystematyzowany zawarte są treści kursu.

ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE

Zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji Wyższej Szkoły  Gospodarki  w Bydgoszczy.

RAMOWY PROGRAM KURSU:  

Zabezpieczenie miejsca zdarzenia
Ocena poszkodowanych.
Obserwacja czynności życiowych.
Opanowanie poważnych krwotoków i krwawień.
Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym oddychającym
Postępowanie w nagłym zatrzymaniu krążenia u dorosłych i dzieci i użycie AED
Postępowanie w nagłym ataku serca.
Postępowanie w przypadku poważnych oparzeń i ran
Psychologiczne aspekty udzielania pierwszej pomocy.
Postępowanie przy złamaniach, zwichnięciach i  skręceniach
Postepowanie przy porażeniu prądem elektrycznym.
Zestaw Pierwszej Pomocy - korzystanie z apteczki.

ŁĄCZNIE 6 GODZIN (lub godziny  do ustalenia jeśli zapiszą się całe grupy)

Powyższy program kursu zaplanowany jest na 6 godzin. Istnieje możliwość modyfikacji programu kursu zgodnie z zakresem tematycznym, które klient wybierze za najważniejsze dla siebie. Istnieje możliwość negocjacji ceny przy zorganizowanych grupach.

KOSZT KURSU – 80 zł brutto/osoba (cena może być niższa uzależniona od liczby osób)

Miejsce odbywania zajęć: Wydział Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Gospodarki w Pile al. Niepodległości 2,  64-920 Piła

TERMIN: 12.01.2019 r.

Możliwe inne terminy to: 27.01.2019 r., 02.02.2019 r., 10.02.2019 r.

FORMULARZ ZGOSZENIOWY – proszę kierować na poniższy adres.

Szczegółowe informacje i zapisy:

Wydział Nauk Stosowanych w Pile

Tel. 67 211 76 26

Al. Niepodległości 2

64-920 Piła

e-mail: pila@byd.pl

 

 

 

 

 

KURS PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

Centrum Szkoleń i Certyfikacji Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy zaprasza

szkolenie PIERWSZEJ POMOCY, który odbędzie się w Wydziale Nauk Stosowanych w Pile

29 listopada 2018 r. zmianie uległo  Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych oraz niepublicznych szkołach i placówkach, które jednoznacznie  określa sposób zapewnienia właściwej opieki nad dzieckiem przebywającym pod opieką nauczyciela. Zgodnie z nowym aktem prawnym wiedzę w zakresie udzielenia pierwszej pomocy muszą posiadać również pracownicy  szkoły niebędący nauczycielami, a którzy odpowiedzialni są za podjęcie działań ratujących zdrowie i życie podopiecznych.

CEL KURSU

Celem kursu jest nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy pod, prawidłowego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia oraz uzyskanie poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie.

PO KURSIE UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI

·         udzielać pierwszej pomocy;

·         prawidłowo reagować w sytuacjach zagrożenia życia.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ:

Kurs prowadzony będzie aktywnymi metodami warsztatowymi. Uczestnicy otrzymają materiały, w których w sposób opisowy i usystematyzowany zawarte są treści kursu.

ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE
 

 

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji Wyższej Szkoły  Gospodarki  w Bydgoszczy.

RAMOWY PROGRAM KURSU:  

Zabezpieczenie miejsca zdarzenia
Ocena poszkodowanych.
Obserwacja czynności życiowych.
Opanowanie poważnych krwotoków i krwawień.
Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym oddychającym
Postępowanie w nagłym zatrzymaniu krążenia u dorosłych i dzieci i użycie AED
Postępowanie w nagłym ataku serca.
Postępowanie w przypadku poważnych oparzeń i ran
Psychologiczne aspekty udzielania pierwszej pomocy.
Postępowanie przy złamaniach, zwichnięciach i  skręceniach
Postepowanie przy porażeniu prądem elektrycznym.
Zestaw Pierwszej Pomocy - korzystanie z apteczki.

 

ŁĄCZNIE 6 GODZIN (lub godziny  do ustalenia jeśli zapiszą się całe grupy)

Powyższy program kursu zaplanowany jest na 6 godzin. Istnieje możliwość modyfikacji programu kursu zgodnie z zakresem tematycznym, które klient wybierze za najważniejsze dla siebie. Istnieje możliwość negocjacji ceny przy zorganizowanych grupach.

 

KOSZT KURSU – 80 zł brutto/osoba ( cena uzależniona od liczby osób)

 

Miejsce odbywania zajęć: Wydział Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Gospodarki w Pile al. Niepodległości 2,  64-920 Piła

TERMIN: 12.01.2019 r.

Możliwe inne terminy to: 27.01.2019 r., 02.02.2019 r., 10.02.2019 r.

FORMULARZ ZGOSZENIOWY – proszę kierować na poniższy adres.

Szczegółowe informacje i zapisy:

Wydział Nauk Stosowanych w Pile

Tel. 67 211 76 26

Al. Niepodległości 2

64-920 Piła

e-mail: pila@byd.pl

 

 

 

 

 

KURS PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

Centrum Szkoleń i Certyfikacji Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy zaprasza

szkolenie PIERWSZEJ POMOCY, który odbędzie się w Wydziale Nauk Stosowanych w Pile

29 listopada 2018 r. zmianie uległo  Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych oraz niepublicznych szkołach i placówkach, które jednoznacznie  określa sposób zapewnienia właściwej opieki nad dzieckiem przebywającym pod opieką nauczyciela. Zgodnie z nowym aktem prawnym wiedzę w zakresie udzielenia pierwszej pomocy muszą posiadać również pracownicy  szkoły niebędący nauczycielami, a którzy odpowiedzialni są za podjęcie działań ratujących zdrowie i życie podopiecznych.

CEL KURSU

Celem kursu jest nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy pod, prawidłowego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia oraz uzyskanie poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie.

PO KURSIE UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI

·         udzielać pierwszej pomocy;

·         prawidłowo reagować w sytuacjach zagrożenia życia.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ:

Kurs prowadzony będzie aktywnymi metodami warsztatowymi. Uczestnicy otrzymają materiały, w których w sposób opisowy i usystematyzowany zawarte są treści kursu.

ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE
 

 

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji Wyższej Szkoły  Gospodarki  w Bydgoszczy.

RAMOWY PROGRAM KURSU:  

Zabezpieczenie miejsca zdarzenia
Ocena poszkodowanych.
Obserwacja czynności życiowych.
Opanowanie poważnych krwotoków i krwawień.
Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym oddychającym
Postępowanie w nagłym zatrzymaniu krążenia u dorosłych i dzieci i użycie AED
Postępowanie w nagłym ataku serca.
Postępowanie w przypadku poważnych oparzeń i ran
Psychologiczne aspekty udzielania pierwszej pomocy.
Postępowanie przy złamaniach, zwichnięciach i  skręceniach
Postepowanie przy porażeniu prądem elektrycznym.
Zestaw Pierwszej Pomocy - korzystanie z apteczki.

 

ŁĄCZNIE 6 GODZIN (lub godziny  do ustalenia jeśli zapiszą się całe grupy)

Powyższy program kursu zaplanowany jest na 6 godzin. Istnieje możliwość modyfikacji programu kursu zgodnie z zakresem tematycznym, które klient wybierze za najważniejsze dla siebie. Istnieje możliwość negocjacji ceny przy zorganizowanych grupach.

 

KOSZT KURSU – 80 zł brutto/osoba ( cena uzależniona od liczby osób)

 

Miejsce odbywania zajęć: Wydział Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Gospodarki w Pile al. Niepodległości 2,  64-920 Piła

TERMIN: 12.01.2019 r.

Możliwe inne terminy to: 27.01.2019 r., 02.02.2019 r., 10.02.2019 r.

FORMULARZ ZGOSZENIOWY – proszę kierować na poniższy adres.

Szczegółowe informacje i zapisy:

Wydział Nauk Stosowanych w Pile

Tel. 67 211 76 26

Al. Niepodległości 2

64-920 Piła

e-mail: pila@byd.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

KONTAKT

Wydział Nauk Stosowanych w Pile
Ul. Niepodległości 2
64-920 Piła
67 211 76 26/27
pila@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
 • Inwest Park
 • CDN
 • TimoCom
© 2020 Wyższa Szkoła Gospodarki