Logistyka i Transport

Logistyka i Transport

Cel studiów:

Przygotowanie do wykonywania zawodu logistyka, spedytora lub transportowca jako wysoko wykwalifikowanego specjalisty, a w dalszej kolejności także managera w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, materialnymi i ludzkimi, szczególnie w przedsiębiorstwach międzynarodowego i krajowego transportu osób lub rzeczy oraz w centrach logistycznych.

Adresaci:

Studia kierowane są w pierwszej kolejności do licznego grona osób pracujących lub współpracujących z przedsiębiorstwami transportowymi, spedycyjnymi lub logistycznymi funkcjonującymi na rynku krajowym, wewnątrzwspólnotowym lub międzynarodowym. Drugą grupę słuchaczy studiów stanowić powinni absolwenci studiów zawodowych, szczególnie z zakresu transportu, szeroko obecnie oferowanych na różnych kierunkach wielu publicznych i prywatnych uczelni w Polsce.

Korzyści dla słuchaczy:

Wyposażenie w/w grona osób w nowoczesną wiedzę z zakresu zasad funkcjonowania coraz bardziej integrującego się rynku transportowego, powinno zaowocować dalszym wzrostem profesjonalizmu oferowanych usług, a w konsekwencji wzmocnieniem polskiego transportu na arenie międzynarodowej. Pragmatyczne traktowanie wiedzy oferowanej słuchaczom niniejszych studiów stanowi unikalne w skali całego kraju podejście do kształcenia wysokiej klasy specjalistów. Możliwość wyboru dodatkowych zajęć specjalizacyjnych gwarantuje przygotowanie oraz wiedzę i umiejętności związanych szczegółowo z logistyką lub transportem.

Dodatkowe kwalifikacje / uprawnienia:

Oprócz świadectwa ukończenia studiów dyplomowych istnieje możliwość zdobycia uznawanych w kraju i za granicą certyfikatów, w szczególności:

 • Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w międzynarodowym transporcie drogowym osób,
 • Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy,
 • Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w krajowym transporcie drogowym osób,
 • Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w krajowym transporcie drogowym rzeczy,
 • Świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych.
Program studiów:
 1. Analiza i zarządzanie finansami
 2. Zarządzanie strategiczne i operacyjne
 3. Controlling w logistyce
 4. Komunikacja interpersonalna
 5. Negocjacje w logistyce
 6. Podstawy prawa (cywilnego, handlowego, pracy)
 7. Dostęp do zawodu w transporcie drogowym
 8. Ubezpieczenia w transporcie
 9. Spedycja krajowa i międzynarodowa
 10. Przewozy specjalne (ATP, zwierząt)
 11. Przewozy specjalne (ADR)
 12. Sterowanie flotą pojazdów
 13. Gospodarowanie w gałęziach transportu
 14. Trendy w transporcie UE
 15. Polityka transportowa
 16. Eksploatacja pojazdów
 17. Podstawy handlu międzynarodowego
 18. Obsługa ładunków skonteneryzowanych
 19. Transport multimodalny
 20. Ekologistyka
 21. Podstawy logistyki i planowania logistycznego
 22. Nowoczesne koncepcje zarządzania logistycznego
 23. Logistyka produkcji
 24. Gospodarka zapasami i magazynem
 25. Logistyka i zarządzanie łańcuchami logistycznymi
 26. Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji
 27. Systemy informatyczne w TSL
 28. Metodyka pisania prac dyplomowych
 29. Seminarium dyplomowe
Forma zaliczenia:
 • Test z wybranych zagadnień programowych
 • Praca dyplomowa
Czas trwania studiów: 
 • 2 semestry (lub 3 semestry dla nauczycieli)
 • 192 / 350 godzin
Aktualności

KONTAKT

Wydział Gospodarki i Techniki w Pile
Ul. Niepodległości 2
64-920 Piła
67 211 76 26/27
pila@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
 • Inwest Park
 • CDN
 • TimoCom
© 2019 Wyższa Szkoła Gospodarki