Rekrutacja i informacje organizacyjne

Rekrutacja i informacje organizacyjne

Rekrutacja  2022/2023

Opłata za naukę składa się z:

 • bezzwrotnej opłaty wpisowego: styczeń - czerwiec 0 zł, lipiec 100 zł, sierpień 200 zł, wrzesień 300 zł, październik 300 zł 
 • czesnego zgodnie z CENNIKIEM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WSG.

 

Rekrutacja ON-LINE wyłącznie na studia podyplomowe organizowane w Bydgoszczy, Chojnicach, Ełku, Inowrocławiu, Malborku, Pile i Toruniu. Prosimy w pierwszej kolejności o zaznaczanie właściwego ośrodka, a dopiero później o wybranie odpowiedniego kierunku z rozwijanej listy. Odpowiedź na zgłoszenie ON-LINE złożone do Bydgoszczy, zostanie przesłane na podany w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy w przeciągu 3 dni roboczych. W ciągu dwóch tygodni od daty wysłania zgłoszenia ON-LINE na studia podyplomowe WSG należy dostarczyć do odpowiedniego ośrodka WSG pozostałe wymagane dokumenty rekrutacyjne.
 

** Wpisowe podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku nieuruchomienia studiów.
 

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Programem Zniżkowym


Wymagane dokumenty:

  Rekrutacja ON-LINE 

 • formularz zgłoszeniowy

 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

Rekrutacja ON-LINE

Z rozwijanej listy kierunków należy wybrać odpowiednio kierunek dla Piły, dokonać rejestracji oraz dostarczyć pozostałe wymagane dokumenty rekrutacyjne do siedziby Kolegium Nauk Stosowanych, 64-920, al. Niepodległości 2.

Regulamin Studiów Podyplomowych

UWAGA! Nieodebrane kserokopie dokumentów rekrutacyjnych oraz zdjęcia po trzech miesiącach od zakończenia rekrutacji są niszczone.

Organizacja studiów: 

Studia prowadzone są w trybie zaocznym.
Czas trwania studiów: 2 - 4 semestry, w zależności od kierunku.
Realizacja studiów: tryb weekendowy (sobota, niedziela) co dwa tygodnie w godz. 8:00 – 20:30.


Faktury: 

FAKTURY WZYWAJĄCE do zapłaty czesnego wystawiamy tylko i wyłącznie na pisemną prośbę Słuchacza lub jego Pracodawcy (także PUP lub innej instytucji finansującej naukę), złożoną nie później niż na 14 dni przed planowym terminem wpłaty (zgodnym z harmonogramem opłat).
FAKTURY PO WPŁACIE wpisowego lub czesnego wystawiamy tylko i wyłącznie na pisemną prośbę Słuchacza lub jego Pracodawcy (także PUP lub innej instytucji finansującej naukę), złożoną nie później niż w terminie 7 dni po dokonaniu wpłaty.


podanie o fakturę wzywającą (pobierz plik)
podanie o fakturę po wpłacie (pobierz plik) 

UWAGA !
Informujemy, że wnioski o fakturę wzywającą bądź o fakturę po wpłacie należy składać oddzielnie do każdej raty czesnego.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych 

Absolwenci Wyższej Szkoły Gospodarki otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z § 8 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu wydrukowane na papierze ze znakiem wodnym.
                              WZÓR ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Zgodnie z § 6 w/w rozporządzenia z dnia 1 września 2011r. warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie określonych w programie kształcenia tych studiów efektów kształcenia i co najmniej 30 punktów ECTS, złożenie egzaminów oraz złożenie pracy końcowej lub egzaminu końcowego. Szczegółowe warunki zaliczenia poszczególnych studiów podyplomowych ustala Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń. 


Dokumenty do pobrania: 

Podanie o zwrot nadpłaty / wpisowego
Podanie o przeksięgowanie wpłaty  podanie o zwrot nadpłaty / wpisowego

 

 

Aktualności

KONTAKT

Kolegium Nauk Stosowanych
Ul. Niepodległości 2
64-920 Piła
67 211 76 26/27
pila@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
 • Inwest Park
 • CDN
 • TimoCom
© 2023 Wyższa Szkoła Gospodarki