Slide background tlo tlo Formuła 1+1 Formuła 1+1 Studia magistersie Studia podyplomowe Oszczędź czas i pieniądze Zyskaj 2 dyplomy Zniżka na czesne 50%
Slide background

Oferta Edukacyjna

2019/2020

nowoczesne technologie przedsiębiorczość i biznes budownictwo i projektowanie

www.oferta.byd.pl

Studia licencjackie, inżynierskie
i magisterskie

Slide background Akademia menedżera Studia Podyplomowe dla Biznesu Szkoła Biznesu MBA in english Executive MBA Kursy i Szkolenia dla Menedżerów Międzynarodowa kadra MBA Szkoła Biznesu MBA
Slide background

wybierz lepsze...

studia
podyplomowe

Aktualności

11sty2019
więcej
Jednolity System Antyplagiatowy

Informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadziło z dniem 1 stycznia 2019 r. obowiązek sprawdzania prac dyplomowych w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym  (JSA).  

JSA jest systemem wykorzystywanym do sprawdzenia prac dyplomowych pod kątem plagiatu i jest przeznaczony do wsparcia działań weryfikacyjnych promotora (opiekuna) pracy.

System JSA współpracuje z Ogólnopolskim Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD) (ma pełny dostęp do jego stale aktualizowanej bazy) oraz systemem POL-on (wspieranie danych do wypełniania metryk badanych prac).

13gru2018
więcej
Kurs Pierwszej Pomocy

KURS PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

Centrum Szkoleń i Certyfikacji Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy zaprasza

szkolenie z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ, który odbędzie się w Wydziale Nauk Stosowanych w Pile

29 listopada 2018 r. zmianie uległo  Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych oraz niepublicznych szkołach i placówkach, które jednoznacznie  określa sposób zapewnienia właściwej opieki nad dzieckiem przebywającym pod opieką nauczyciela. Zgodnie z nowym aktem prawnym wiedzę w zakresie udzielenia pierwszej pomocy muszą posiadać również pracownicy  szkoły niebędący nauczycielami, a którzy odpowiedzialni są za podjęcie działań ratujących zdrowie i życie podopiecznych.

CEL KURSU

Celem kursu jest nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy pod, prawidłowego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia oraz uzyskanie poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie.

PO KURSIE UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI

·         udzielać pierwszej pomocy;

·         prawidłowo reagować w sytuacjach zagrożenia życia.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ:

Kurs prowadzony będzie aktywnymi metodami warsztatowymi. Uczestnicy otrzymają materiały, w których w sposób opisowy i usystematyzowany zawarte są treści kursu.

ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE

Zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji Wyższej Szkoły  Gospodarki  w Bydgoszczy.

RAMOWY PROGRAM KURSU:  

Zabezpieczenie miejsca zdarzenia
Ocena poszkodowanych.
Obserwacja czynności życiowych.
Opanowanie poważnych krwotoków i krwawień.
Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym oddychającym
Postępowanie w nagłym zatrzymaniu krążenia u dorosłych i dzieci i użycie AED
Postępowanie w nagłym ataku serca.
Postępowanie w przypadku poważnych oparzeń i ran
Psychologiczne aspekty udzielania pierwszej pomocy.
Postępowanie przy złamaniach, zwichnięciach i  skręceniach
Postepowanie przy porażeniu prądem elektrycznym.
Zestaw Pierwszej Pomocy - korzystanie z apteczki.

ŁĄCZNIE 6 GODZIN (lub godziny  do ustalenia jeśli zapiszą się całe grupy)

Powyższy program kursu zaplanowany jest na 6 godzin. Istnieje możliwość modyfikacji programu kursu zgodnie z zakresem tematycznym, które klient wybierze za najważniejsze dla siebie. Istnieje możliwość negocjacji ceny przy zorganizowanych grupach.

KOSZT KURSU – 80 zł brutto/osoba (cena może być niższa uzależniona od liczby osób)

Miejsce odbywania zajęć: Wydział Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Gospodarki w Pile al. Niepodległości 2,  64-920 Piła

TERMIN: 12.01.2019 r.

Możliwe inne terminy to: 27.01.2019 r., 02.02.2019 r., 10.02.2019 r.

FORMULARZ ZGOSZENIOWY – proszę kierować na poniższy adres.

Szczegółowe informacje i zapisy:

Wydział Nauk Stosowanych w Pile

Tel. 67 211 76 26

Al. Niepodległości 2

64-920 Piła

e-mail: pila@byd.pl

 

 

 

 

 

KURS PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

Centrum Szkoleń i Certyfikacji Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy zaprasza

szkolenie PIERWSZEJ POMOCY, który odbędzie się w Wydziale Nauk Stosowanych w Pile

29 listopada 2018 r. zmianie uległo  Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych oraz niepublicznych szkołach i placówkach, które jednoznacznie  określa sposób zapewnienia właściwej opieki nad dzieckiem przebywającym pod opieką nauczyciela. Zgodnie z nowym aktem prawnym wiedzę w zakresie udzielenia pierwszej pomocy muszą posiadać również pracownicy  szkoły niebędący nauczycielami, a którzy odpowiedzialni są za podjęcie działań ratujących zdrowie i życie podopiecznych.

CEL KURSU

Celem kursu jest nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy pod, prawidłowego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia oraz uzyskanie poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie.

PO KURSIE UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI

·         udzielać pierwszej pomocy;

·         prawidłowo reagować w sytuacjach zagrożenia życia.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ:

Kurs prowadzony będzie aktywnymi metodami warsztatowymi. Uczestnicy otrzymają materiały, w których w sposób opisowy i usystematyzowany zawarte są treści kursu.

ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE
 

 

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji Wyższej Szkoły  Gospodarki  w Bydgoszczy.

RAMOWY PROGRAM KURSU:  

Zabezpieczenie miejsca zdarzenia
Ocena poszkodowanych.
Obserwacja czynności życiowych.
Opanowanie poważnych krwotoków i krwawień.
Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym oddychającym
Postępowanie w nagłym zatrzymaniu krążenia u dorosłych i dzieci i użycie AED
Postępowanie w nagłym ataku serca.
Postępowanie w przypadku poważnych oparzeń i ran
Psychologiczne aspekty udzielania pierwszej pomocy.
Postępowanie przy złamaniach, zwichnięciach i  skręceniach
Postepowanie przy porażeniu prądem elektrycznym.
Zestaw Pierwszej Pomocy - korzystanie z apteczki.

 

ŁĄCZNIE 6 GODZIN (lub godziny  do ustalenia jeśli zapiszą się całe grupy)

Powyższy program kursu zaplanowany jest na 6 godzin. Istnieje możliwość modyfikacji programu kursu zgodnie z zakresem tematycznym, które klient wybierze za najważniejsze dla siebie. Istnieje możliwość negocjacji ceny przy zorganizowanych grupach.

 

KOSZT KURSU – 80 zł brutto/osoba ( cena uzależniona od liczby osób)

 

Miejsce odbywania zajęć: Wydział Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Gospodarki w Pile al. Niepodległości 2,  64-920 Piła

TERMIN: 12.01.2019 r.

Możliwe inne terminy to: 27.01.2019 r., 02.02.2019 r., 10.02.2019 r.

FORMULARZ ZGOSZENIOWY – proszę kierować na poniższy adres.

Szczegółowe informacje i zapisy:

Wydział Nauk Stosowanych w Pile

Tel. 67 211 76 26

Al. Niepodległości 2

64-920 Piła

e-mail: pila@byd.pl

 

 

 

 

 

KURS PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

Centrum Szkoleń i Certyfikacji Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy zaprasza

szkolenie PIERWSZEJ POMOCY, który odbędzie się w Wydziale Nauk Stosowanych w Pile

29 listopada 2018 r. zmianie uległo  Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych oraz niepublicznych szkołach i placówkach, które jednoznacznie  określa sposób zapewnienia właściwej opieki nad dzieckiem przebywającym pod opieką nauczyciela. Zgodnie z nowym aktem prawnym wiedzę w zakresie udzielenia pierwszej pomocy muszą posiadać również pracownicy  szkoły niebędący nauczycielami, a którzy odpowiedzialni są za podjęcie działań ratujących zdrowie i życie podopiecznych.

CEL KURSU

Celem kursu jest nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy pod, prawidłowego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia oraz uzyskanie poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie.

PO KURSIE UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI

·         udzielać pierwszej pomocy;

·         prawidłowo reagować w sytuacjach zagrożenia życia.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ:

Kurs prowadzony będzie aktywnymi metodami warsztatowymi. Uczestnicy otrzymają materiały, w których w sposób opisowy i usystematyzowany zawarte są treści kursu.

ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE
 

 

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji Wyższej Szkoły  Gospodarki  w Bydgoszczy.

RAMOWY PROGRAM KURSU:  

Zabezpieczenie miejsca zdarzenia
Ocena poszkodowanych.
Obserwacja czynności życiowych.
Opanowanie poważnych krwotoków i krwawień.
Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym oddychającym
Postępowanie w nagłym zatrzymaniu krążenia u dorosłych i dzieci i użycie AED
Postępowanie w nagłym ataku serca.
Postępowanie w przypadku poważnych oparzeń i ran
Psychologiczne aspekty udzielania pierwszej pomocy.
Postępowanie przy złamaniach, zwichnięciach i  skręceniach
Postepowanie przy porażeniu prądem elektrycznym.
Zestaw Pierwszej Pomocy - korzystanie z apteczki.

 

ŁĄCZNIE 6 GODZIN (lub godziny  do ustalenia jeśli zapiszą się całe grupy)

Powyższy program kursu zaplanowany jest na 6 godzin. Istnieje możliwość modyfikacji programu kursu zgodnie z zakresem tematycznym, które klient wybierze za najważniejsze dla siebie. Istnieje możliwość negocjacji ceny przy zorganizowanych grupach.

 

KOSZT KURSU – 80 zł brutto/osoba ( cena uzależniona od liczby osób)

 

Miejsce odbywania zajęć: Wydział Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Gospodarki w Pile al. Niepodległości 2,  64-920 Piła

TERMIN: 12.01.2019 r.

Możliwe inne terminy to: 27.01.2019 r., 02.02.2019 r., 10.02.2019 r.

FORMULARZ ZGOSZENIOWY – proszę kierować na poniższy adres.

Szczegółowe informacje i zapisy:

Wydział Nauk Stosowanych w Pile

Tel. 67 211 76 26

Al. Niepodległości 2

64-920 Piła

e-mail: pila@byd.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12gru2018
więcej
Rekrutacja zimowa

Jeszcze się zima nie zaczęła, jeszcze śniegu nie napadało, a my już od poniedziałku 03/12 ruszamy z Rekrutacją zimową 2018/2019 na semestr letni. Nie przegap swojej szansy zapisać się na studia i zdobyć wykształcenie, które Ci się przyda w życiu.Zapraszamy do rejestracji na stronie: https://new.isaps.pl/Rekrutacja od najbliższego poniedziałku. Sprawdź ofertę, dokonaj rejestracji, podpisz umowę o studia i ciesz się ze swojego wyboru.

P.S. Od 03/12 do 06/01 obowiązuje "zer0we wpisowe"

O Uczelni

Wyższa Szkoła Gospodarki jest najstarszą Uczelnią niepubliczną w Bydgoszczy. Filarami naszej działalności edukacyjnej są umiejętności i kompetencje. Jesteśmy instytucją non profit. Oferujemy kształcenie w Bydgoszczy oraz wydziałach zamiejscowych Toruń, Inowrocław, Malbork, Ełk, Słupsk, Piła, Chojnice. Poszerzanie wiedzy oraz umiejętności to tylko jedna z wielu możliwości, jakie daje WSG. Jesteśmy zaangażowani w projekty poza edukacyjne.

Działalność artystyczna we współpracy z Akademicką Przestrzenią Kulturalną oraz Muzeum Fotografii. Działania na rzecz rozwoju regionów, w których funkcjonują jednostki Uczelni, oraz na rzecz tworzących je społeczności lokalnych. Przy pomocy Centrum Dietetyki i Fitness Rewital aktywnie promujemy zdrowy tryb życia, natomiast dzięki Akademickiemu Centrum Medycznemu zapewniamy profesjonalną opiekę medyczną.

Uczelnia wspiera rozwój w kooperacji z partnerami zagranicznymi. Studia MBA tworzone z Maastricht School of Management, ponad 500 studentów zagranicznych czy wymiany w projektach Erasmus zapewniają nam charakter uczelni międzynarodowej.

Wydarzenia

lis4

Wybory do Samorządu Studenckiego

miejsce: Wydział Gospodarki i Techniki w Pile

paź28

Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018

miejsce: Wydział Gospodarki i Techniki w Pile

lip28

Obrona prac dyplomowych w dniu 28.07.2017

miejsce: WSG w Bydgoszczy

lip26

Obrona prac dyplomowych

miejsce: WSG w Bydgoszczy

KONTAKT

Wydział Gospodarki i Techniki w Pile
Ul. Niepodległości 2
64-920 Piła
67 211 76 26/27
pila@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
 • Inwest Park
 • CDN
 • TimoCom
© 2019 Wyższa Szkoła Gospodarki