Przygotowanie Pedagogiczne

Przygotowanie Pedagogiczne

Cel studiów

Główne cele i zadania studiów podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego dotyczą uzupełnienia kwalifikacji pedagogicznych i psychologicznych. Studia te przygotowują do nauczania w ramach zróżnicowanych form i rozwiązań organizacyjno-metodycznych.

Adresaci

Absolwenci studiów I lub II stopnia, czy jednolitych studiów magisterskich, zatrudnieni, bądź planującym podjąć zatrudnienie na stanowiskach, na których wymagane jest posiadanie przygotowania pedagogicznego (pedagog szkolny, psycholog szkolny, wychowawca w świetlicy, internacie, bursie, opiekun, trener, instruktor, nauczyciel, bibliotekarz itp.)

Uzyskiwane uprawnienia

Oferta zgodna jest z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nieposiadających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.

Ramowy program
 • Podstawy wiedzy pedagogicznej
 • Psychologia dla nauczycieli
 • Nauczyciel jako wychowawca
 • Szkoła i nauczyciel w społeczeństwie i kulturze
 •  Wspomaganie rozwoju dziecka / ucznia
 • Wychowawcze kompetencje nauczyciela – II etap edukacyjny
 • Wychowawcze kompetencje nauczyciela – III etap edukacyjny
 • Wychowawcze kompetencje nauczyciela – IV etap edukacyjny
 • Praktyka pedagogiczna
 • Podstawy dydaktyki ogólnej z elementami dydaktyki specjalnej
 • Metodyka organizacji pracy zespołowej i uczenia się w zespole
 • Dydaktyka całożyciowego uczenia się
 • Projektowanie i ewaluacja procesu dydaktycznego
 • Praktyka dydaktyczno-metodyczna
 • Specyfika przedmiotu w programie szkolnym
 • Dydaktyka przedmiotu – modele i metody uczenia
Forma zaliczenia
 • Zaliczenie z oceną wybranych przedmiotów
 • Praca dyplomowa
 • Obrona pracy - egzamin dyplomowy
 • Praktyki]
Ilość godzin

320 godzin zajęć i 150 godzin praktyk

Aktualności

KONTAKT

Wydział Nauk Stosowanych w Pile
Ul. Niepodległości 2
64-920 Piła
67 211 76 26/27
pila@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
 • Inwest Park
 • CDN
 • TimoCom
© 2019 Wyższa Szkoła Gospodarki